Jan van GoyenNieuwsbrief voorjaar 2009:
Op 28 januari jl. heeft drs. Bert Biemans MA een lezing over de Oude Meesters uit Gorinchem voor de Probus leden en hun partners gegeven in de Groote Sociëteit in Gorinchem.
Ultimo februari 2009 heeft Sarah Broekhoven, stagiaire Kunstgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam haar project bij het Gorcums Museum afgerond. We hebben nu een inventarisatie van alle belangrijke schilderijen van Gorcumse Oude Meesters die bij musea in Nederland in depot zijn. Het streven is om in het najaar 2010 een tentoonstelling te openen waarin schilderijen uit deze depots te zien zijn. Mede dank zij de inbreng van de stagebegeleider dr. Marten Jan Bok, Universitair Hoofddocent van de UvA, hebben we een helder beeld gekregen van de wijze waarop een dergelijke tentoonstelling vorm gegeven kan worden.
Op 27 februari jl. heeft het Gouden Eeuw Team mw. Jungyoon Yang, promovenda Kunstgeschiedenis aan de UvA ontvangen. Mw. Yang is uit Korea afkomstig waar zij ook enkele maanden per jaar verblijft. Daar de Hamelstichting uit Gorinchem, zie www.hamelhuis.nl, geïnteresseerd is in Koreaanse contacten hebben wij haar ook voorgesteld aan de heer mr. Dick van Zanten, voorzitter van de Hamelstichting. Mw. Jungyoon Yang zal contacten leggen met musea in Seoul om na te gaan of zij het interessant vinden de geplande tentoonstelling van Gorcumse Oude Meesters van het Gorcums Museum ook in Busan te laten plaatsvinden.

De heer Bert Biemans met mevrouw Jungyoon Yang
De heer Bert Biemans met mevrouw Jungyoon Yang
naast het standbeeld van Hendrik Hamel aan de Havendijk in Gorinchem
 


Op 14 maart 2009 heeft het Gouden Eeuw Team met enkele genodigden een bezoek aan de TEFAF in Maastricht gebracht en nieuwe contacten gelegd met de kunsthandel.
Op 17 maart 2009 heeft het Gouden Eeuw Team de heer en mevrouw George en Ilona Kremer, eigenaren van de vermaarde Kremer collectie, www.thekremercollection.com, ontvangen. Na een kort bezoek aan het stadhuis hebben zij de collectie Oude Meesters in het Gorcums Museum bekeken.In beginsel zijn de heer en mevrouw Kremer bereid twee Bloemaerts in bruikleen aan het Gorcums Museum af te staan.
Op 20 mei a.s. zal het Gouden Eeuw Team met enkele genodigden een bezoek brengen aan het Frans Hals Museum in Haarlem waar de Kremer collectie wordt tentoongesteld en waar de heer en mevrouw Kremer de rondleiding zullen verzorgen.
René van Dijk, medewerker van het Regionaal Archief Gorinchem heeft onderzoek gedaan naar de geboorteplaats van Cornelis Saftleven. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat Saftleven in 1607 in een huurhuis achter de Grote Kerk is geboren. Ook heeft de heer van Dijk bevestigd dat Aert van der Neer in Gorinchem is geboren, zodat in alle toekomstige catalogi en andere boekwerken en geschriften de notatie Amsterdam ? of Gorinchem? niet meer behoeft voor te komen. De enige juiste omschrijving is Aert van der Neer
(Gorinchem, 1603 - Amsterdam, 1677)

naar alle Nieuwsbrieven