Jan van GoyenANBI-status

OPENBARE INFORMATIE (ANBI-regeling)
STICHTING GOUDEN EEUW GORINCHEM

Inhoudsopgave:
1. Naam en contact gegevens
2. Bestuurssamenstelling
3. Doelstelling
4. Beleidsplan
5. Beloningsbeleid
6. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
7. Financiële verantwoording


1. Naam en contact gegevens

Stichting Gouden Eeuw Gorinchem
Postbus 3020 4200 EA GORINCHEM
W : www.goudeneeuw.org
E : bertbiemans(at)gmail.com
Belastingdienst fiscaal RSIN nummer: 8195.90.009

2. Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur luidt als volgt:
Drs. B. Biemans MA, voorzitter
Mr. A. Dunsbergen, secretaris
De heer D.G. Ottevanger, penningmeester
J.A. Ardesch, bestuurslid sociale media en verwerving schilderijen

3. Doelstelling

Het direct en indirect verkrijgen c.q. financieren van schilderijen uit de 17de eeuw van Gorcumse schilders ofwel schilderijen van Gorinchem van andere bekende schilders uit de 17de eeuw.4. Beleidsplan (2018 -2023)

De Stichting is op 18 juni 2008 in Gorinchem opgericht op initiatief van kunsthistoricus Drs. Bert Biemans MA met als doel kunstwerken van bekende Gorcumse schilders uit de 17e eeuw terug te brengen naar deze stad, opdat de Gorcumse burgerij zich bewust wordt van de kwaliteit van deze schilderijen die nationaal en internationaal onbetwist is gebleken. Het betreft zowel schilderijen van in Gorcum geboren schilders zoals Abraham Bloemaert en Jan van der Heyden, als schilders die hier gewoond en gewerkt hebben. Ook schilderijen met Gorcum als onderwerp, van beroemde schilders zoals Salomon van Ruysdael en Jan van Goyen behoren tot de doelgroep.

Zo zijn minstens tien bekende Gorcumse schilders te noemen wier werk tot in de musea van Amsterdam (Rijksmuseum), Den Haag (Mauritshuis), New York (het Metropolitan Museum), Parijs (het Louvre), The National Gallery in Londen en het Prado in Madrid hangt. Men denke hierbij aan naast de eerder genoemde Abraham Bloemaert en Jan van der Heyden ook aan Aert van der Neer, Jacob van der Ulft, Cornelis Saftleven en Mattheus Wijtmans.

De schilderijen worden na aankoop door de Stichting c.q. door externe financiers via de Stichting in langdurig bruikleen gegeven aan het Gorcums Museum, gelegen aan de historische Grote Markt.

Vanaf 2008 zijn er zeven schilderijen aan het Gorcums Museum in langdurig bruikleen gegeven van onder anderen Jan Olis, Joachim Camphuysen en Aert van der Neer.

Om het verwerven van schilderijen, direct of indirect, te kunnen verwezenlijken bestaat de stichting uit een bestuur met een degelijke basis zoals een advocaat als secretaris en een accountant als penningmeester. De voorzitter, die econoom en kunsthistoricus is, vormt tevens met een beeldend kunstenaar een deskundig en enthousiast Gouden Eeuw team, dat zich met de oriëntatie en de aankoop van de schilderijen bezig houdt. Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd.

Tevens is een Comité van Aanbeveling gevormd met onder andere namen van gerenommeerde kunstkenners zoals mw. Petria Nobel, hoofd van de restauratie afdeling schilderijen van het Rijksmuseum Amsterdam en emeritus hoogleraar Prof. Dr. Eric Jan Sluijter van de Universiteit van Amsterdam. Dit Comité staat borg voor zorgvuldigheid en stimulering van de fondsenwerving.

Om onze activiteiten nog meer bekendheid te geven hebben we een website laten ontwerpen www.goudeneeuw.org , die periodiek wordt bijgewerkt met de laatste gegevens. Ook staat de Stichting vermeld op Facebook. Daarnaast geeft de voorzitter regelmatig lezingen onder andere in Gorinchem en omstreken.

Met een beperkt budget proberen wij zowel gelden voor de Stichting te verwerven alswel externe financiers te vinden, die eigenaar van het werk blijven, maar het in bruikleen geven aan onze Stichting waarna wij het in langdurig bruikleen aan het Gorcums Museum/ Gemeente Gorinchem geven.

Het verwerven van schilderijen voor de komende vijf jaar zal mede afhangen van onze ANBI-status, waarmee gemakkelijker geldgevers gevonden kunnen worden.


5. Beloningsbeleid

Door geen van de bestuursleden wordt een beloning genoten voor de ten behoeve van de stichting uitgevoerde werkzaamheden.


6. Verslag van de uitgeoefende activiteiten (2008-2014)

Vanaf de oprichting in 2008 zijn we direct op zoek gegaan naar schilderijen van bekende Gorcumse schilders uit de 17de eeuw, die zowel interessant als betaalbaar waren. Daarvoor zoeken we het internet af naar schilderijen die op nationale en internationale veilingen worden aangeboden, houden contact met kunsthandelaren en bezoeken kunstbeurzen. In 2009 hebben we middels financiering van een lokale instelling twee schilderijen in langdurig bruikleen gekregen, alsmede een Rembrandtesk schilderij van Jan Olis (gekocht op de Sotheby’s veiling, Amsterdam) en een schilderij van de Gorcumse wethouder Snoeck van de Gentse schilder Harmanus Serin. (Eveneens Sotheby’s veiling, Amsterdam) verworven.

Tevens hebben wij van de bekende kunsthandel Smeets uit Genève een groot schilderij van Gerard van Kuijll, voorstellende een muziekgezelschap in bruikleen gekregen. Deze drie schilderijen zijn op 28 augustus 2009 onthuld in het Gorcums Museum. Vervolgens zijn de volgende schilderijen verworven:

Mei 2010: Aert van der Neer, Een zomers landschap. Dit schilderij is op de veiling van Sotheby’s in Amsterdam gekocht en gerestaureerd bij het atelier Redividus (Gwendolyn Boevé) in Wassenaar.

Mei 2011: Joachim Govertsz Camphuysen, Een landschap in de duinen (eigendom van de Stichting door een gift van de Rabobank). Dit schilderij is gekocht op de veiling van Sotheby’s in Amsterdam.

November 2011: Jan Olis, Een portret van een herder. Dit schilderij hebben we gekocht van een kunsthandelaar op de kunstbeurs De Pan, Amsterdam. October 2013: Mattheus Wijtmans, Een familie portret in een Italiaansachtige tuin. Dit schilderij is gekocht op de veiling van Sotheby’s in Londen.

Na de verwerving hebben we prominente personen uitgenodigd die tijdens een officiële plechtigheid in het Gorcums Museum het schilderij onthuld hebben, waardoor steeds weer in lokale en regionale dagbladen publiciteit verkregen werd.

Door de verwerving van Gorcumse schilderijen is er ook verder onderzoek naar de schilders gedaan. Zo is door de heer René van Dijk van het Regionaal Archief Gorinchem ontdekt dat Aert van der Neer wel degelijk in Gorcum is geboren en niet in Amsterdam, maar ook dat Mattheus Wytmans in Den Bosch werd geboren en pas na 18 maanden naar Gorcum gekomen is, terwijl steeds door kunsthistorici werd aangenomen dat hij in Gorcum was geboren.

Naast het geven van vele lezingen in Gorcum en daarbuiten door voorzitter Biemans hebben hij en mevrouw Ardesch regelmatig kunstbeurzen, musea, officiële openingen van tentoonstellingen en kijkdagen van veilingen bezocht. Een overzicht treft u aan op onze website www.goudeneeuw.org bij Nieuwsbrieven.

Voor al deze activiteiten hebben wij van een Gorcumse instelling in totaal €15.000 ontvangen waarmee we zuinig omgaan en voornamelijk het bijhouden van de website en de vertalingen in het Engels betalen. Zoals vermeld hebben wij een Nederlands– en Engelstalige website www.goudeneeuw.org, die door een externe webmaster wordt bijgehouden, waarbij wij zelf de kunsthistorische inhoud aanleveren. Tevens is de Stichting op Facebook aanwezig. Op deze website zijn foto’s van de hierboven genoemde schilderijen geplaatst en worden onze activiteiten eveneens met foto’s geïllustreerd.7. Financiële verantwoording


balans 2021

 

resultaten 2021

balans 2019

 

resultaten 2019