Jan van GoyenNieuwsbrief herfst 2009:
De herfstperiode is voor de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem een turbulente en inspannende tijd geweest. Er is onder andere veel tijd gestoken in het opsporen van mogelijke aankopen van nieuwe schilderijen. Het Gouden Eeuw Team heeft bovendien een tweetal lezingen in Amsterdam bezocht, er is een nieuw sponsorcontract met de Rabobank en een bruikleen- overeenkomst met de Gorcumse Stichting FOWW ondertekend en we hebben in Gorcum verschillende gasten ontvangen zoals de kunsthistoricus en Harmanus Serin-expert drs. Jim van der Meer Mohr en de Leidse kunstschilder Fer Hakkaart en zijn echtgenote Ineke.

Tweemaal heeft het Gouden Eeuw Team schilderijen van een bekende Gorcumse meester opgespoord die op veilingen in Europa werden aangeboden. Hoewel de schilderijen op zich zeer interessant waren om aangekocht te worden hadden we dankzij het scherpe oog van het teamlid mw. Annet Ardesch enkele vragen bij de conditie van de schilderijen. Daar bij ieder schilderij uit de zeventiende eeuw wel iets op de conditie aan te merken is - zoals de gevolgen van bedoeking, de staat van het paneel of retouches - hebben we toch experts gevraagd ter plekke naar de conditie te kijken. De schilderijen waren uit kunsthistorisch oogpunt zeer de moeite waard, maar toch hebben we na zorgvuldige afweging besloten af te zien van een mogelijke aankoop.

Het hieronder afgebeelde schilderij van Jan Olis, het eerste schilderij van deze schilder dat in Gorcums bezit is gekomen, toont een prachtige tronie die op een Rembrandteske wijze is uitgevoerd. Het schilderij, een olieverf op paneel met de afmetingen 35 x 28 cm, is aan de rechterzijkant met Jolis gesigneerd.

Op 1 oktober jl. heeft de kunsthistoricus drs. Jim van der Meer Mohr een bezoek aan het Gouden Eeuw Team gebracht in verband met de recente aankoop van het portret van de Gorcumse schepen Hubertus Snoeck uit 1736, een schilderij van Hermanus Serin. Daar de heer Van der Meer Mohr onder begeleiding van Prof. dr. R. Eckhart bezig is met een proefschrift over deze schilder was het interessant het door ons in mei 2009 aangekochte schilderij, dat nu in het Gorcums Museum hangt, nader te onderzoeken. Zie ook www.vandermeermohr.nl voor meer informatie over Harmanus Serin.

Het Gouden Eeuw Team heeft op 22 oktober jl. in de aula van de Universiteit van Amsterdam de jaarlijkse lezing van de Vereniging Rembrandt bijgewoond, waar de toekomstige directeur van het Stedelijk Museum, mw. Ann Goldstein, een voordracht hield over haar visie op het leiden van een museum. Zij benadrukte in een discussie met Prof. dr. Peter Hecht onder andere de noodzaak van een goede relatie met verzamelaars die het museum een goed hart toedragen. In deze zienswijze kan het Gouden Eeuw Team zich helemaal vinden.

Goldstein video
Lutherse Kerk 22.10.2009
(naar de video)

Bert Biemans heeft op 30 oktober jl. tijdens een bestuursvergadering van de Van Andel-Spruijt Stichting, de activiteiten van de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem over 2009 toegelicht.

Op 18 november jl. heeft de heer Fer Hakkaart, kunstschilder uit de Leidse Dullebakkersteeg samen met zijn vrouw Ineke een bezoek aan het Gorcums Museum gebracht, waar onder andere de schilderijen van de zojuist verworven zeventiende eeuwse Gorcumse oude meesters werden bewonderd. Zij waren onder de indruk van het door de heer Rob Smeets, kunsthandelaar in Genève, in bruikleen gegeven schilderij van Gerard van Kuijl. Voor geïnteresseerden in eigentijdse schilderkunst geeft de website van Fer Hakkaart, www.ferhakkaart.nl, een goed overzicht van zijn werk.

Fer Hakkaart

v.l.n.r. Bert Biemans, Fer en Ineke Hakkaart
voor het schilderij van Gerard van Kuijl

Op 22 november jl. toog het Gouden Eeuw Team naar de PAN in de RAI in Amsterdam gebracht waar een lezing van de hoofddirecteur van het Rijksmuseum, de heer drs. Wim Pijbes werd bijgewoond. Hij bracht onder andere de grote bedragen die tegenwoordig met belangrijke kunstvoorwerpen gemoeid zijn ter sprake en de beperkte budgetten van de Nederlandse musea. Ook hier werden we ons weer bewust gemaakt van de moeilijke taak die onze Stichting heeft om goede zeventiende eeuwse schilderijen voor Gorinchem aan te kopen. Verder benadrukte de heer Pijbes evenals mw. Ann Goldstein in haar lezing op 22 oktober jl., de noodzaak van goede relaties van een museumdirecteur met verzamelaars.

Wim Pijbes

De heer Wim Pijbes tijdens zijn voordracht op de PAN
Foto: Annet Ardesch

Eén van de Gouden Eeuw Teamleden stelde na afloop van de voordracht tijdens de vragenronde aan de heer Pijbes een vraag over een mogelijk satellietmuseum van het Rijksmuseum (www.rijksmuseum.nl) in een van de Golfstaten zoals het Louvre uit Parijs dat tracht te realiseren. De heer Pijbes antwoordde dat daar vooralsnog geen sprake van is. Bij de beslissing van het Louvre zouden ook geopolitieke zaken een zekere rol hebben gespeeld. Op 25 november jl. heeft het bestuur van de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem een sponsorovereenkomst getekend met de Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost. De directeur, de heer P. Hoogendoorn, benadrukte tijdens deze bijeenkomst het belang van de Gorcumse zeventiende eeuwse schilders temeer daar zij ook de omgeving van Gorcum geschilderd hebben. Het tonen van hun schilderijen in een museale omgeving zal niet alleen bij de Gorcumse burgerij maar ook bij de bevolking uit de omgeving waardering voor het verleden laten ontstaan. De Rabobank is de derde locale instelling die de Stichting sponsort en hiermede hopen wij een goede basis gecreëerd te hebben om ook bij nationale organisaties medefinanciering aan te vragen.

Bert Biemans enP.Hogendoorn

v.l.n.r.: Bert Biemans en de heer P.Hogendoorn
Foto: Annet Ardeschpic
v.l.n.r.:Peter van Rooijen, Albert Dunsbergen, de heer P. Hogendoorn en Bert Biemans
Foto: Annet Ardesch 


Op 22 december jl. heeft het bestuur met de Gorcumse Stichting FOWW een bruikleenovereenkomst getekend, waardoor de Stichting Gouden Eeuw Gorinchem meer zeggenschap verkrijgt over de door FOWW gefinancierde schilderijen die in bruikleen aan het Gorcums Museum worden gegeven. Wij zijn als bestuur vereerd met het in ons gestelde vertrouwen.

naar alle Nieuwsbrieven